Цахим хөгжилд манлайлна

Цахим Худалдааны эко систем бүрдүүлнэ.

Цахим худалдаа, Ложистик, Төлбөр тооцооны цогц систем

Бидний зорилго

Уламжлалт бизнесийг технологийн тусламжтай шинэчилж хэрэглэгчдэд үнэ цэнэтэй үйлчилгээ үзүүлнэ.

Үнэт зүйлс

Ёс суртахуун,
Шударга байдал
Хэрэглэгчийн эрх ашиг
Багийн ажиллагаа

30

Ажилтны тоо

6

Хөгжүүлж буй төслүүд

250

Хамтрагчид

Хөгжүүлж буй төслүүд

Илүү хялбар худалдан авалт, цаг хэмнэлтийн төлөө