Цахим хөгжилд манлайлна

Цахим Худалдааны эко систем бүрдүүлнэ.

Хэрэглэгчдэд хамгийн хялбар худалдан авалт хийх систем зохион бүтээнэ.

Бидний зорилго

Хөгжлийг хурдасгаж үнэ цэнэ нэмнэ.

Үнэт зүйлс

Ёс суртахуун,
Шударга байдал
хэрэглэгчийн эрх ашиг
Багийн ажиллагаа

30

Ажилтны тоо

19

Хөгжүүлж буй төслүүд

125

Хамтрагчид

Хөгжүүлж буй төслүүд

Илүү хялбар худалдан авалт, цаг хэмнэлтийн төлөө